اساتید و
مدرسان

شاهین پورغیاثیان

تنبور و دف

شاهین پورغیاثیان متولد 1362
فارغ التحصیل رشته نوازندگی ساز ایرانی از دانشگاه هنر (1384_1389)
موسیقی را از سال 1377 با نواختن دف آغار و در سال1378 نواختن تنبور  و در سال 1380 نواختن تار را آغاز نمود.
وی  از محضر اساتید :هوشنگ ظریف،فریبرز عزیزی،بهرام خانی،حمید خبازی،آریا پیر عطایی در ساز تار،
بهرام خانی،سید آزش شهریاری،طاهر یارویس،علی اکبر مرادی در ساز تنبور .
مسعود حبیبی و نعیم شاه مراد خانی در ساز دف بهره جسته است. 
از فعالیت های وی میتوان به دف نوازی در گروه تئاتر آینه به کارگردانی پری صابری،
نوازندگی تنبور در گروه بربانگ با آواز حسین علیشاپور و گروه تلفیقی اپرین اشاره نمود.