اساتید و
مدرسان

کاوه فلسفی

پیانو

متولد 1361، فراگیری پیانو را از دوازده سالگی در آموزشگاه‌های آزاد موسیقی آغاز کرد؛ پس از ورود به دانشگاه و آشنایی با علیرضا مشایخی، در کلاس‌های هارمونی وی شرکت کرد و پیانو را زیر نظر تامارا دولیدزه و آرپینه ایسرائیلیان پی گرفت؛ همچنین دوره‌های سلفژ و هارمونی فونکسیونل را با آرش تیموریان سپری کرد. وی در سال 1391 از رساله‌ی دکترای خود در رشته‌ی زبانشناسی با عنوان "بررسی نشانه‌شناختی-گفتمانی موسیقی آتونال"، دفاع نموده است. او همچنین مبانی رهبری کر را نزد شایا اسدی فراگرفته و در کلاس‌های رهبری ارکستر سهراب کاشف نیز شرکت داشته است.